SALE
product info

Model : Cân bàn chân ghế BSW-Q

Hãng sản xuất : UTE - Taiwan

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử T7E

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử 7516C

Hãng sản xuất : LC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử JWI-586

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử UWA-N

Hãng sản xuất : UTE - Taiwan

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DI-28SS

Hãng sản xuất : DIGI

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử IDS701

Hãng sản xuất : LC

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử Amcell Din III

Hãng sản xuất : Amcell

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử IDS701

Hãng sản xuất : Locosc

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử T31P

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử BSWS

Hãng sản xuất : UTE

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử VC203

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử ICS LP001

Hãng sản xuất : AWS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử IDS701P

Hãng sản xuất : Locosc

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử A9 XK3190

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử HJK Vibra

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DI-166

Hãng sản xuất : DIGI

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DB-II

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DB-1H

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử AZ-B

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

Bán chạy nhất
hotline